Mieszka, pracuje i tworzy w Łęcznej. Maluje głównie akrylem, tworzy także w suchej pasteli, głównie kwiaty martwe natury i pejzaże. Brała udział w wystawach zbiorowych PLAMY, Biennale organizowanych przez Centrum Kultury w Łęcznej oraz uczestników pracowni malarstwa sztalugowego przy CK-ODK w Łęcznej.

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.