22 stycznia /piątek/ w GALERII ODK miał miejsce wernisaż wystawy prac uczestników zajęć pracowni twórczej malarstwa sztalugowego działającej przy CK- Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej ul. Górnicza12
Pod koniec 2008 roku w CK- Osiedlowym Domu Kultury zrodził się pomysł twórczego uaktywnienia osób dorosłych naszego łęczyńskiego społeczeństwa poprzez edukację z rysunku i malarstwa. Przy Galerii ODK powstała pracownia twórcza malarstwa sztalugowego. Uczestnicy zajęć spędzając czas w twórczej atmosferze mają możliwość poznawania warsztatu i rozwijania swoich umiejętności plastycznych pod fachowym okiem instruktora Majki Zuzańskiej. Korzystając z różnorodnych technik plastycznych spełniają swoje artystyczne marzenia odkrywając często uśpione zdolności. Chociaż członkowie PLAMY uczęszczający na zajęcia prezentowali już swoje prace przy okazji innych wystaw obecna wystawa jest pierwszą zbiorową wystawą grupy. Prezentowane rysunki i obrazy przedstawiają martwe natury, motywy kwiatowe oraz pejzaż, wykonane są: ołówkiem, suchą pastelą i akrylem.
Zapraszamy wszystkich do oglądania, smakowania i zachwycania się różnorodnością możliwości plastycznych twórców tej wystawy.
Mamy nadzieję, że wystawa ta stanie się zachętą dla innych mieszkańców naszego miasta do obudzenia drzemiącego plastycznego talentu i aktywnego udziału w naszych zajęciach.

W wystawie wzięli udział:

Barbara Sawicka
Katarzyna Kuter
Małgorzata Radzik
Tomasz Raczkowski
Barbara Zielińska
Kazimiera Lindner
Rafał Iwańczuk
Zofia Pręcikowska
Ada Iwańczuk
Anna Jarosz

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.