12 września 2008r.w GALERII ODK przy ul.Górniczej 12 w Łęcznej odbył się wernisaż wystawy malarstwa pt.”Krajobraz znad Wieprza” Wystawa jest kontynuacją malarskich cykli, a prezentowane prace przedstawiają także nasze miasto.
Kazimierz Krupa urodził się w 1933 roku w Kamionce koła Lubartowa. Z wykształcenia inżynier rolnictwa – z zamiłowania malarz (zaczął malować mając 52 lata). Mieszka i tworzy w Lublinie. Członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie i Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA w Łęcznej. Pan Kazimierz maluje w technice olejnej, akrylu, gwaszu i na szkle. Tworzy obrazy niewielkich rozmiarów, których nastrój kreuje przy pomocy dość oszczędnej w kolor palety. Jednak swoboda z jaką operuje kolorami sprawia, że są one niezwykle barwne. Obrazy jego cechuje prostota jaka jest w naturze. Zachwyca i wzrusza szczerość z jaką artysta rejestruje otaczający nas świat. Obszarem szczególnej inspiracji jest przemijająca architektura Lubelszczyzny: stare kościółki, cerkwie i zamki, wiejskie krajobrazy ze starymi chatami, młynami i kapliczkami. Interesuje go historia miast, miasteczek i wsi Lubelszczyzny a wiedza jaką posiada oraz malarska pasja pomagają mu odzwierciedlić klimaty tych miejsc w jego obrazach. Z zapałem dokumentalisty „zapisuje” to co ginie bezpowrotnie. Tak powstały cykle tematyczne: „ Młyny i wiatraki Lubelszczyzny”, „Z biegiem Giełczwi”, „Impresje Mickiewiczowskie”, „Węgry- kraj przyjaciół”, „Drewniane cerkwie pogranicza”. Swój ponad 20 - letni bogaty dorobek twórczy prezentował na licznych wystawach zbiorowych: w Lublinie, Wrocławiu, Płocku i Bydgoszczy, a z wystawą pt: ”Cerkwie drewniane”w ubiegłym roku gościł w naszej galerii. Wystawiał także za granicą w Brześciu (Białoruś) i w Hajduszoboszlo (Węgry), Brał udział w licznych plenerach w Polsce, a także w Hajduszoboszlo, Polgarze i w Zsaka na Węgrzech.

 

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.