27 maja 2016 roku odbył się wernisaż twórczości Grupy Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych PLAMA

w wystawie zaprezentowało prace   15 autorów:
Paweł Brodzisz
Krystyna Gałat-Grzywa
Teodora Gąsiorowska
Katarzyna Jagiełło
Robert Kuśmierz
Magdalena Mańkowska
Andrzej Mikulski
Barbara Sawicka
Beata Smosarska
Renata Szuryga
Celina Walkiewicz
Stanisław Andrzej Winiarski
Barbara Zielińska
Robert Znajomski
Maria Majka Zuzańsk
  malarstwo olejne, akryl i pastele oraz fotografia

ekspozycja składała się z malarstwa: olejnego, akrylowego i pasteli oraz fotografii

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.