promocja albumu 29 grudnia 2010 r w Centrum Kultury w Łęcznej

Redakcja:
Eugeniusz Misiewicz
Paweł Brodzisz

Wstęp:
Eugeniusz Misiewicz
Janusz Łosowski

Publikacja wydana w ramach projektu Ratujmy od zapomnienia
realizowanego przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
i współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.