13 stycznia w Galerii ODK w CK-Osiedlowym Domu Kultury w Łęcznej odbył się wieczór autorski poezji Danuty Binkiewicz- Kołodziej połączony z prezentacją multimedialną. Autorka przeniosła słuchaczy w świat kolorów i zapachów czyli świat swojego kwitnącego ogródka.

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.