Tradycją Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Łęcznej jest organizowana na zakończenie pleneru wystawa - to szczególny moment artystycznej integracji, w tym roku także dołączyli artyści z Łęcznej prezentując swoje obrazy. Taka wystawa to czas i miejsce konfrontacji artysty i jego dzieła z odbiorcą. Świeże, jeszcze mokre, pachnące farbami, terpentyną i werniksem obrazy, przedstawiające uroki miejsc, zaskakują najbardziej mieszkańców miasta obecnością piękna w jakim dane im żyć.
10.07. 2009 r. miał miejsce wernisaż wystawy V Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Łęczna 2009 którego Stowarzyszenie było współorganizatorem.

 

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.