przyszła noc

z niespodzianką mrozem
zielone liście
leżą pod drzewem
24.10.2003

Twórczość

Przepaścią...

Przepaścią

Wymyśliłeś mnie
Przy blasku świtania
Błądząc alejami
Pragnień...
.... jestem imaginacją
twojej
zbolałej
wyobraźni

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.