Czas nie czeka, czas ucieka

Latka lecą, płynie rzeka

Trzeba podciąć wiązadełko

I łękotkę i sadełko

By na niczym nie zbywało

Trzeba też wymienić ciało

Może oczy, zęby, nogi

By nie niosły na skraj drogi

Lat nie cofnę i nie zmienię

I umysłu nie zamienię

niech zostanie doświadczenie,

mądrość i rozgoryczenie

I niech sobie lata lecą

One duszy mej nie szpecą

I choć ciało się starzeje

Wiosna w głowie mej szaleje.

Twórczość

gdyby tak

gdyby tak

posiąść
umiejętność
brania
co ofiarują inni
umiałabym przebaczyć
twoje milczenie
a
moje
kocham cię
nie było by takie banalne
13.04.2005

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.