22 czerwca 2007 roku odbyło się otwarcie zbiorowej wystawy fotograficznej, fotografii ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej i zbiorów prywatnych. Autorzy fotografii: Paweł Drwal, Fryderyk Kremser, Eugeniusz Misiewicz, Stanisław Waszkiewicz, Elżbieta Skoczkowska, Marian Stawecki.

 

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.