26 stycznia 2018 w GALERII ODK w Łęcznej miało miejsce otwarcie wystawy malarstwa uczestniczek zajęć w pracowni malarstwa sztalugowego prowadzonej przez Marię Majkę Zuzańską

Autorki prac:
Teodora Gąsiorowska
Marzena Malinowska
Małgorzata Ostasz-Szeliga
Zofia Pręcikowska
Barbara Sarnicka
Celina Walkiewicz
Barbara Zielińska

Powiedzenie Emila Zoli „sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianej przez temperament artysty” idealnie odzwierciedla obecną ekspozycję, namalowanych techniką akrylową 35 obrazów siedmiu autorek. Tematem przewodnim jest martwa natura z kwiatami. Mimo, że kompozycje i motywy na obrazach powtarzają się, to dominuje w nich ekspresja ukazująca twórcze osobowości autorek. Te swobodne i wielorakie interpretacje rzeczywistości powstały dzięki niepowtarzalnej wrażliwości i pasji tworzenia każdej z malujących. Dlatego obrazy nie stanowią konkurencji dla siebie, ale ogląda się je jako spójną całość, szlachetnie nasyconą kolorem zapożyczonym z rzeczywistości. Maria Majka Zuzańska

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.