2 czerwca 2017 roku w GALERII ODK w Łęcznej odbył się wernisaż twórczości członków PLAMY, na wystawie mieliśmy przyjemność oglądać prace siedemnastu autorów :

Paweł Brodzisz, Krystyna Gałat – Grzywa, Teodora Gąsiorowska, Agnieszka Grudzień, Katarzyna Jagiełło, Marzena Malinowska, Magdalena Mańkowska, Andrzej Mikulski, Małgorzata Ostasz – Szeliga, Aleksandra Rola, Barbara Sawicka, Renata Szuryga, Celina Walkiewicz, Stanisław Andrzej Winiarsk, Kinga Zając, Robert  Znajomski, Maria Majka Zuzańska

Grupa Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych "Plama"

W 1983 roku. z inicjatywy Osiedlowego Domu Kultury SM w Łęcznej zawiązała się wyjątkowa grupa twórcza, zrzeszająca mieszkańców Łęcznej - ludzi różnych profesji, których połączyła pasja- zamiłowanie do wyrażania siebie i otaczającego nas piękna różnorodnymi środkami artystycznego wyrazu oraz chęć upowszechniania kultury plastycznej w środowisku.

Dorobek Grupy to wiele wystaw zbiorowych nie tylko w Polsce ale także na Białorusi, Węgrzech, Ukrainie, we Włoszech, Francji oraz udział członków w plenerach międzynarodowych i licznych wystawach indywidualnych w galeriach w kraju i poza jego granicami.

W 2004 roku GIPiF PLAMA wraz z Klubem Literatów utworzyła ŁĘCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW

KULTURY I SZTUKI "PLAMA", którego prezesem jest Maria Majka Zuzańska.

PLAMA jest organizatorem wielu lokalnych warsztatów poetyckich i konkursów plastyczno-fotograficznych, także cieszącego się dużym zainteresowaniem-Ogólnopolskiego Konkursu Rysunku Węglem.

Na swoim koncie ma wiele publikacji: almanachy poetyckie, zbiory opowiadań z serii „Łęczyńskie wspomnienia” oraz albumy fotograficzne – „Pamięć miejsc”.

Za te kulturotwórcze działania Stowarzyszenie zostało wyróżnione prestiżową Nagrodą Burmistrza Łęcznej "Łęczyński Odyniec Kultury 2002" a w 2013 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał PLAMIE honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 Na obecnej wystawie zbiorowej po raz kolejny prezentowane są ciekawe - różnorodne tematycznie i technicznie prace członków PLAMY,  co jest niewątpliwie kolejnym osiągnięciem w bogatym, ponad 30-letnim dorobku artystycznym Grupy.

Dziękujemy Małgorzacie Ostasz-Szelidze i Krzysztofowi Olszakowi za zdjęcia do fotorelacji  z wydarzenia

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.