24 listopada 2006 roku w siedzibie Stowarzyszenia odbyła się promocja tomiku ZAPISANE W POWIETRZU

w tomiku swoje wiersza zaprezentowało 22 autorów

redakcja: Maria Kieres Kramek

projekt okładki: Maria Majka Zuzańska

ilustracje to grafiki: Agnieszka Grudzień,Beata Smosarska,Katarzyna Jagiełło,Krystyna Gałat-Grzywa, Majka Zuzańska, Monika Baczyńska,Robert Znajomski, Roman Nowacki

wydawnictwo ukazało się dzięki pomocy finansowej Gminy Łęczna i Centrum Kultury

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.