17 lutego 2011 r. GALERIA ODK - wieczór poezji "objaw poetycką duszę" spotkanie wszystkich piszących i sympatyków, wszystkich, którzy poezję kochają.

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.