Kiedy prysną

wszystkie zmysły
kochaj tak, aż..
...pójdą iskry....!

Twórczość

Bądź mym marzeniem...

Bądź mym marzeniem, natchnieniem poezją

Bądź wiatrem we włosach
Słonecznym zachwytem
Tęczową amnezją
Puchem majowej zieleni
Pieszczącej me stopy
Gdy biegnę do ciebie
Myślą niedościgłą
Och bądź mi nitką
A ja będę igłą
Pozszywamy poranione strzępiaste marzenia
W kształcie ust spragnionych
Szukając schronienia
Wielością rąk rozkosznych
Zbudujemy arkę
Zbierając parami dreszcze dotyku swego
Płomień oczu miłosnych
Szept do ucha mego
I trap odrzucimy pod żaglem nadziei
Kołysani falą w wieczność odpłyniemy

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.