Wina

Wina czerwonego

Bardzo wytrawnego

By wstąpiła wena twórcza

W myśli me

Wina

Wina białego

Lekko słodkawego

By myśli wartko płynąć chciały

Słowa w rymy wzlatywały

Wina

Wina różowego

Słodyczą cierpkiego

By lekkości bukiet słów

Stary Bachus zebrać mógł

Twórczość

Drzewo IV

Skręcony z naroślami

Nagi i brzydki

Latem zasłaniał widok z okna

Zimą stawał się oparciem zielonej jemioły

przystankiem ptakom do podróży

Czekał na wiatr, promienie słońca

nieśmiałą zieleń rozwiniętych pączków

Tej wiosny nie odczuł życiodajnych soków

I nie zaśpiewał mu ptak

Leżał pocięty na równe części

Stary modrzew

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.