cienie

chwil
wypełnionych
naszą obecnością
dotykają zmysły
tak trudno
nauczyć się
nie czekać
na twoje
jestem
18.05.2006


© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.