zdjąć buty

zostawić
ciężkie kroki
podskoczyć z lekkością
i już nigdy
nie gubić
cieni po drodze
1.04.2005

Twórczość

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.