zanurzyć się w labirynt

szeptów
zasłuchać
wystawić na powiew
pocałunków
by..
oddać tym samym

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.