Uzurpatorzy...

Uzurpatorzy
Uzurpują
Sobie prawo
Do włażenia
W twoją duszę
... z buciorami...
inwazja uzurpatorów
...ONI...
są... z planety...
...życie...

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.