Dla Ciebie

-jestem-
wielka niewiadoma
jak noc czuła
Niepewna w swej głębi
wyśniona może
maleńka nadzieja
jesiennie strojna
w korale jarzębin

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.