Maria Zuzańska - prezes Stowarzyszenia

Dorota Bogucka - wiceprezes Stowarzyszenia

Beata Smosarska - wiceprezes Stowarzyszenia

Paweł Brodzisz - skarbnik Stowarzyszenia

Małgorzata Ostasz-Szeliga - sekretarz Stowarzyszenia

 

Twórczość

Chłód

gdzieś

pomiędzy instrumentami
orkiestry
posłusznej woli dyrygenta
ukrył się
ptak

na krawędzi
okiennego parapetu
przysiadły pozdrowienia
milczące
przemarznięte
w zaciszu okiennej wnęki
odpoczywają

© Copyright 2006 Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA. All rights reserved.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.